Designet til at levere blødt vand hele døgnet til etageejendomme og flerfamiliehuse.

Delta-p-I serien sætter nye standarder for blødgøringsanlæg med lavt tryktab og et økonomisk forbrug af el, salt og vand.
Ved tilkøb af den elektroniske blandeventil (ekstraudstyr) har man desuden mulighed for at justere resthårdheden i vandet.
Blødgøringsanlæggene er godkendt til drikkevand og fungerer ved hjælp af ionbytter-princippet.

Delta-p-I leveres i 4 størrelser med tilslutninger i 1”, 1 1⁄4”, 1 1⁄2” og 2”, og kan fås med en bred vifte af ekstraudstyr, så de kan imødekomme ethvert behov i forbindelse med vandblødgøring.

Funktioner
Reguleringsventil, som fordeler vandet til ion-bytter tankene, inkl. sikring mod tilbageløb.
Regenerationsventil med integreret keramiske diske som styrer regenerationen.
Indbygget desinfektionssonde, som modvirker bakterievækst under regeneration.
Microprocessor med LCD lys, som styrer alle funktioner og indikerer styrefunktion og fejl.
Al systemdata lagres i hukommelsen og mistes derfor ikke.
Leveres med testkit til kontrol af vandets hårdhed.
Teknisk data Grünbeck Delta-p-I 1¼”
Tankstørrelse til ion-byttere 3 x 31 liter
Nominelt flow v. trykfald på 1,0 bar 138 liter / min.
Ion-udvekslingskapacitet 79 m3 / °dH
Anslået saltforbrug pr. regeneration 2,5 kg.
Anslået vandforbrug pr. regeneration i alt 110 liter
Max. vandtemperatur 30 °C
Driftstryk (anbefalet) 2,0 – 10,0 bar
Gennemløb v. 1 bar trykfald 8,3 m3 / time
Max. Flow til udløb v. regeneration 0,9 m3 / time
Tilslutningsdimension 1¼”
Størrelse saltkar 75 kg.