Ofte stillede spørgsmål

Kan man drikke blødgjort vand?

Man kan godt drikke blødgjort vand. Dog skal man, hvis man er på en saltfri diæt, tage visse forbehold.
For at blødgøre med 1 tysk hårdhedsgrad (dH) tilsætter vi ca. 8,2 mg natrium pr. 1 liter vand. Folk, der er på en saltfri diæt, skal tage højde for dette ved beregning af dagligt saltindtag. Hvis man hver dag drikker 3 liter blødgjort vand, indtager man 344,4 mg natrium, hvilket svarer til cirka 0,87 g salt. Dette svarer eksempelvis til den mængde salt, der er i 1 skive hvidt brød.

Er blødgjort vand salt?

Indholdet af natrium i blødgjort vand stiger, hvorimod kloridkoncentrationen forbliver uændret. Smagen af salt opstår ved en kombination af natrium og klorider. Derfor er blødgjort vand ikke salt.

Kan salt, der bruges til regeneration af ion-byttere i et blødgøringsanlæg, skade miljøet?

Salt, der bruges til regeneration af et blødgøringsanlæg, indeholder ikke stoffer, der er sundhedsskadelige for mennesker eller skadelige for miljøet. Saltet er fødevaregodkendt.

Fremmer blødgøringsanlæg væksten af bakterier?

Kun stillestående vand fremmer spredning af bakterier. Da vand hver dag løber igennem blødgøringsanlægget, er der ingen risiko for bakterievækst. Hvis der ikke bruges husholdningsvand i en længere periode, fx i en ferie, kan der aktiveres en anordning i enheden, som gør, at blødgøringsanlægget regenereres med få dages mellemrum for at hindre bakterievækst. Blødgøring af vand hindrer vækst af farlige bakterier så som legionellabakterier, som akkumuleres i kalk.

Fjerner blødgøringsanlægget fuldstændig al kalcium fra vandet, som er nødvendig for kroppen?

Et passende indtag af kalcium er vigtig for sundheden. Men kalciumpartikler, der er opløst i drikkevandet, optages kun marginalt i kroppen. Vand, der indeholder kalcium, udgør kun en lille del af den mængde kalcium, et menneske har brug for. Den rolle, som vand spiller for indtagelsen af kalcium, er absolut marginal.
Der er desuden områder i Verdenen fx Norge, hvor vandet naturligt er blødt og hvor der ikke har været rapporteret nogen væsentlig mangel på kalcium blandt lokalbefolkningen.

Er mit postevand ikke allerede blevet behandlet?

Det forudsættes, at postevand er vand, der opfylder gældende standarder for drikkevand. Vandet er allerede behandlet. I Danmark er der forskellige hårdheder alt efter hvor i landet man bor. Nogle steder er der over 30ᵒdH (tyske hårdhedsgrader). Denne værdi er ikke sundhedsskadelig, men betyder, at vandet er meget hårdt, hvilket giver kraftige aflejringer i vandhaner, toiletter og dannelse af kedelsten i systemet. De fleste i Danmark kender godt til de problemer, der skyldes hårdt vand.
Du kan tjekke dit områdes hårdheder her http://www.geus.dk/DK/data-maps/Sider/haardhedskort-dk.aspx

Øger kedelsten energiudgifterne?

Ja. Kedelsten nedsætter effekten af en varmtvandsbeholder og opvarmningsprocessen i centralvarmeanlæg og varmtvandsanlæg i boligen. Kedelsten med en tykkelse på 1 mm på overfladen af en varmeveksler nedsætter effektiviteten med cirka 12 % og forøger derved olieforbruget tilsvarende. Man har beregnet, at omkostningsstigningen på varmeudstyr, som skyldes opbygning af kedelsten, er på gennemsnitligt 20 %.