North Star Ökosoft Blødgøringsanlæg

Dimensioner
NSC25G NSC35G NSC60G
A
40,0 cm. 52,7 cm. 69,2 cm.
B
52,7 cm. 65,0 cm. 79,0 cm.
C
30,2 cm. 30,2 cm. 30,2 cm.
D
48,0 cm. 48,0 cm. 48,0 cm.
E
8,6 cm. 8,6 cm. 8,6 cm.

Teknisk Data NSC25G NSC35G NSC60G
Tankstørrelse 8,86 liter 10,34 liter 14,16 liter
Nominelt flow ved hårdhed mindre end <0,1 °dH 15 liter / min. 15 liter / min. 15 liter / min.
Ion-udvekslingskapacitet Min. 17,4 m3 / °dH 25,9 m3 / °dH 42,1 m3 / °dH
Ion-udvekslingskapacitet Max. 30,3 m3 / °dH 50,0 m3 / °dH
Max. kapacitet ml. regeneration v. 18 °dH til 0 °dH 980 liter 1750 liter 2780 liter
Anslået saltforbrug pr. regeneration 0,66 kg. 0,84 - 1,17 kg. 1,52 - 2,09 kg.
Anslået vandforbrug pr. regeneration 74 liter 86 liter 162 liter
Vandtemperatur 4 - 25 °C 4 - 25 °C 4 - 25 °C
Driftstryk 1,4 - 8,6 bar 1,4 - 8,6 bar 1,4 - 8,6 bar
Gennemløb v. 1 bar trykfald 2,0 m3 / time 1,68 m3 / time 1,8 m3 / time
Trykfald v. nominelt flow 0,28 bar 0,33 bar 0,61 bar
Max. flow til udløb v. regeneration 0,9 m3 / time 0,9 m3 / time 0,9 m3 / time
Tilslutningsdimension 1" 1" 1"
Størrelse saltkar 18 kg. 27 kg. 41 kg.

Du kan læse meget mere om alle fordelene ved et blødgøringsanlæg her

Vi anbefaler, at du tegner en servicekontrakt til dit blødgøringsanlæg, da det skal serviceres én gang årligt for at opretholde certifikatet, så kravene og godkendelsen til drikkevandet overholdes.
Samtidig er du også sikret, at anlægget hele tiden fungerer optimalt.

Du finder vores servicekontrakt her

Høj kapacitet, hvilket betyder, at anlægget programmeres til at regenerere om natten.

Intelligent, selvjusterende elektronik, som indstiller regenerationen efter husstandens vandforbrug, dog senest efter 96 timer.

Automatisk regeneration ved 3% restkapacitet på ionbyttere.

Sparsomt salt- og vandforbrug.

Lav vedligeholdelse.

Enkel programmering.

Justerbar returskyl og hurtigskyl.

Tilbageværende kapacitet på ionbyttere inden næste regeneration vist på display.

Tilgængeligt behandlet vand vist på display.

Tilbageværende regenerationstid vist på display.

Se certificering af 
North Star Ökosoft NSC25G

Se certificering af
North Star Ökosoft NSC35G

Se certificering af
North Star Ökosoft NSC60G

Download brochure
North Star Ökosoft DK