For EcoWater og North Star blødgøringsanlæg ydes 3 års fuld garanti.

Garantien dækker:
– 3 års fabriksgaranti på fabrikationsfejl og defekter på elektriske og elektroniske komponenter.
– 10 års fabriksgaranti på resin- og salttanken.
– Fuld tilfredshedsgaranti inden for 3 månder, dvs., lever anlægget ikke på til det beskrevne, får du pengene retur for anlægget.
– 3 års fuld garanti, forudsat korrekt installation, betjening, drift og årligt lovpligtigt serviceeftersyn.
– 15 års garanti på anlægget ved tegning af servicekontrakt og overholdelse af lovpligtigt årligt service.

Garantien dækker alene anlægget og de leverede dele, og er forudsat at:
– Anlægget er installeret korrekt og efter gældende forskrifter (vand, el og afløb).
– Kunden sørger for, at vand og el aldrig afbrydes.
– Kunden sørger for, at der altid er påfyldt fødevaregodkendt blødgøringssalt, der er godkendt af Jysk Vandteknik ApS til brug i EcoWater blødgøringsanlæg, eller et regenereringssalt af samme type (EN 973 A godkendt) og tilsvarende kvalitet.
– Jysk Vandteknik ApS er ikke ansvarlig for driftsstop eller defekter, der er forårsaget af udefrakommende snavs eller småpartikler, der tilstopper ventiler, da dette kan forebygges ved at montere et forfilter.

El: må aldrig afbrydes mere end 48 timer af gangen, da anlægget har en 48 timers backup.
Vand: Hvis vandværket lukker for vandet, er der risiko for, at snavs og småpartikler kommer ind i systemet. Dette er ikke dækket af garantien, men kan forebygges ved at montere et forfilter.

Jysk Vandteknik ApS hæfter ikke for tab/skader forårsaget af, at anlægget har været helt eller delvist ude af drift, uanset årsag.

Garantien og den udvidede garanti ved tegnelse af servicekontrakten er forudsat, at den årlige, lovpligtige service overholdes og omfatter ikke skader forårsaget af frost, misligholdelse, forkert betjening, brand eller andre udefrakommende årsager, som har skadelige virkninger.
Ved opsigelse eller manglende betaling for abonnement på servicekontrakten, bortfalder den udvidede garanti.

Garantierne gælder fra købsdato for anlægget.